Het Pakket

Het ontstaan van Actief Leren Spelen

Uitgeverij Kluitman geeft al jaren de geweldige peuterboeken over het beertje Bobbi uit. De boeken, gemaakt door Monica Maas, geven de belevenissen van de peuter op een heel herkenbare manier weer. Kinderdagverblijven en peuteropvang maken er veel gebruik van.

Vanuit het werkveld kwam regelmatig de vraag naar meer materiaal. Hiermee zijn wij aan de slag gegaan. Door een team samen te stellen van pedagogisch medewerkers en auteurs, zijn onder de naam Actief Leren Spelen de krachten gebundeld. Daardoor is het mooie product ‘Bobbi op de groep’ ontstaan.

Het programma ‘Bobbi op de groep’ van Actief Leren Spelen is een programma voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar.

In het programma ligt de nadruk op taalontwikkeling, maar het biedt ook ondersteuning om alle ontwikkelingsgebieden te stimuleren. De kerndoelen zijn gebaseerd op de SLO-doelen; de activiteiten zijn geïnspireerd op de ervaring van pedagogisch medewerkers.

Het kind staat centraal in dit programma. Door het aanbieden van taal, spelactiviteiten en materialen wordt het kind geprikkeld tot ondernemen. Alle thema’s zijn herkenbaar in de belevingswereld van het jonge kind. Als de basis, een veilige omgeving, goed is, komt het kind tot spelen en leren.

De wet vraagt ons om de kinderen te volgen. Onze visie hierin is: elk kind ontwikkelt zich in zijn of haar eigen tempo. De registratieformulieren zijn daarom niet ingedeeld in leeftijdscategorieën, maar in vaardigheden. De pedagogisch medewerker biedt met de formulieren een planmatig en beredeneerd aanbod vanuit eigen professionele en creatieve vaardigheden.

Doelgroep

‘Bobbi op de groep’ is een programma voor gastouders en pedagogisch medewerkers in de kinder- en peuteropvang voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar.

Het doel

Het programma verschaft pedagogisch medewerkers de basis om een stimulerende omgeving aan peuters aan te reiken. Zij geven het kind taal, spelactiviteiten en materialen, en monitoren de ontwikkelingen. De multifunctionele materialen bieden uitgebreide mogelijkheden.

De ontwikkelingsgebieden

 • Taalontwikkeling
 • Rekenontwikkeling
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Motorische ontwikkeling
 • Oriëntatie op jezelf en de wereld
 • Kunstzinnige oriëntatie
 • Digitale oriëntatie

Koppelingen inspiratiedoelen en activiteiten

De omschrijving van de doelen komt uit het overzicht van de ontwikkelingsdoelen van het jonge kind, gemaakt door Stichting Leerplanontwikkeling, ook wel SLO-doelen genoemd.

De woordenlijst komt overeen met de BAK-lijst, de Basiswoordenlijst Amsterdamse Kleuters.

De activiteiten zijn gebaseerd op de monitorlijnen van observatie- en registratiesysteem KIJK! van Bazalt, verder KIJK! genoemd.

De 21e-eeuwse vaardigheden zijn meegenomen in de uitwerking van de voorbeeldactiviteiten.

Heeft u interesse in het Bobbi op de groep pakket? Bestel het pakket.


Inhoud van het pakket

Themadoos
De doos biedt de mogelijkheid om alle benodigdheden per thema klaar te zetten. Alle materialen kunnen erin verzameld worden, zodat alles bij de hand is. Elke keer is het weer een spannend moment bij het openen: wat gaan we vandaag beleven?

Werkformulieren
Op de website onder het kopje Downloads vind je werkformulieren. Deze formulieren zijn te gebruiken om kinderen te monitoren, thema’s voor te bereiden en te evalueren. Wij bieden ontwikkelingsdoelenoverzichten, gebaseerd op de SLO-doelen, de 21e-eeuwse vaardigheden, de BAK-lijst en Kijk!. Om planmatig te werken zijn er standaardformulieren. Deze zijn eenvoudig in te vullen, zowel digitaal als handmatig. Alle formulieren zijn ontwikkeld aan de hand van de VVE-criteria en voldoen aan de gestelde eisen voor het VVE-gericht werken. De formulieren zijn gericht op competentie en niet op leeftijd.

Doelen- en activiteitenkaarten
Op de website onder het kopje Downloads vind je inspiratiekaarten met ontwikkelingsdoelen, gekoppeld aan een thema. De kaarten bieden ondersteuning in het doel- en opbrengstgericht werken. Bij elk gekozen doel staat ook een activiteit. Deze kun je uitvoeren, maar eigen inbreng is ook mogelijk.

Vertelplaten
In de doos zitten zes sets vertelplaten (elf platen per set) op A3-formaat, waarbij elke set correspondeert met een Bobbi-boek. Elk boek is een thema. Door het grote formaat zijn de platen eenvoudig te hanteren voor een grote groep en passen ze ook in een Kamishibai ofwel vertelkast. De vertelplaten zijn afzonderlijk te gebruiken bij activiteiten, ter illustratie, decoratie of als inspiratie.

De handpop
Bobbi is het vriendje op de groep dat gezellig met ons gaat meespelen en leren. Hij biedt onzekere kinderen troost en een maatje. In de kring vertelt hij zijn avonturen, verhalen, grappen en streken, en op de groep doet hij mee met de kinderen en laat hij zien hoe het allemaal wel of niet moet. Bobbi gaat uitdagingen aan, mag vies worden en fouten maken. Bobbi kan verkleed worden met de meeste poppenkleren die je in de winkel kunt vinden of op de groep hebt.

Tablet en digitale ondersteuning
De tablet is een optie bij het pakket. De tablet is bedoeld ter ondersteuning van de leidster tijdens een activiteit of de voorbereidingen. In de toekomst zullen wij meer mogelijkheden gaan ontwikkelen. Je bent vrij om de tablet ook te gebruiken voor de kinderen. Wij hebben bewust het ontwikkelingsgebied digitale oriëntatie opengelaten om dit naar eigen grenzen en wensen in te vullen.

Woord-, kleur- en vertelplaten
Per thema is er een kijkplaat gemaakt. De afbeelding is een samenvatting van het boek. De plaat kan dienen als woord-, kleur- en vertelplaat, ter ondersteuning bij een activiteit of ter decoratie. Ze zijn in drie varianten te printen, te weten: kleurplaat, woordplaat en kijkplaat. Dit is mogelijk na het aanschaffen van de themadoos en het aanmaken van een account.

Dagritmekaarten
De dagritmekaarten bieden structuur aan het programma. Ze kunnen dagelijks aangepast worden door de ruime keuze aan activiteiten. De platen kunnen ook de verschillende (speel)hoeken aanduiden.

Stickervellen
Een beloning of compliment zit in een klein gebaar. De stickers bevatten illustraties van de zes thema’s, Bobbi’s vriendjes en de feestdagen. De stickers kunnen gebruikt worden om een mooi werkje aan te vullen of als inspiratie bij een tekenopdracht. Natuurlijk staan ze ook heel leuk op een nieuwsbrief.

Knuffelvriendjes
Samen met de handpop kunnen Bobbi’s pluchen vriendjes vele verhalen naspelen, maar ze bieden ook troost, vriendschap en interactie. Op verschillende manieren kunnen de vriendjes deelnemen aan het spel of avontuur.

Website
Bij de aanschaf van het pakket maak je een account aan. Door in te loggen zijn de werkbladen, formulieren en kijk-, kleur- en woordplaten te downloaden.

Via het contactformulier kun je een implementatiecursus aanvragen. De kosten bedragen € 295,- excl. btw en wordt gegeven vanaf 10 deelnemers. Een adviseur komt op locatie om in te werken in het gebruik van het pakket.

Wij ontvangen ook graag feedback, vragen en vooral veel ideeën en inspiratie.

Prijs van het pakket
De prijs van het pakket bedraagt € 499,00

Social media
bobbiboeken beertje.bobbi

Op Facebook en Instagram geven we actuele informatie en ontwikkelingen over het programma.

De toekomst
Er zullen meer thema’s volgen. Deze kunnen per module aangeschaft worden, waardoor het pakket blijft groeien. Wij streven ernaar om meer materialen te ontwikkelen die op de groep gebruikt kunnen worden. Denk aan puzzels, kwartet, memo-spel, app e.d. Hebt u een tip of goed idee, meld het via het contactformulier.

Heeft u interesse in het Bobbi op de groep pakket? Bestel het pakket.

Bobbi Educatief downloads

Na de aanschaf van het Bobbi op de groep pakket krijgt u toegang tot leuke en unieke downloads.
 • Kleurplaten
 • Woordplaten
 • Kijkplaten
 • Dagritmekaarten
 • Formulieren
 • Doel- activiteitenkaarten
Voordbeelden bekijken